sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

I utvecklingssatsningens uppdrag ingår att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att uppnå kvalitets- och effektivitetsvinster kopplat till kliniska studier inom nodnätverket.

Bakgrund

De regionala noderna har idag olika kvalitetssystem och rutiner för de arbetsprocesser som beskriver arbetet med kliniska studier. Fungerande kvalitetssystem är en förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier på ett effektivt sätt med god kvalitet.

Genom att sprida och dela med oss av goda exempel på välfungerande kvalitetssystem och arbetsprocesser, både mellan noder och till andra samarbetspartners, kan vi bidra till att öka kvalité och effektivitet för klinisk forskning som bedrivs i Sverige.

Mål

Målet för utvecklingssatsningen är att genom inventering av de olika kvalitetssystem som finns inom deltagande noderna ge förslag på aktiviteter och följdsatsningar som kan öka kvalitén och effektivisera arbetet med kliniska studier.

I följdsatsningar kan förbättringsförslag som identifieras i detta projekt genomföras och noderna kan sprida vidare goda exempel till andra organisationer inom respektive nod.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startades i Q2 2016 och slutfördes i Q1 2017.

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Kontakt

Gothia Forum leder utvecklingssatsningen i samarbete med samtliga övriga regionala noder i Sverige, Forum Norr, Forum Uppsala-Örebro, Karolinska Trial Alliance (KTA), Forum Sydost och Forum Söder.

För mer information kontakta projektledare:
Ulrika Logren
ulrika.logren@vgregion.se

Vad händer just nu?

Läs mer om resultatet av utvecklingssatsningen i en intervju med Ulrika Logren.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.