Ordförklaringar:

Kliniska studier - steg för steg

Kliniska studier - steg för steg

Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Bild tillhörande puffen Feasibility

I utvecklingssatsningen "Feasibility" tas ett förslag fram på en ny modell för samordning av studieförfrågningar.

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner arbetar tillsammans för att bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att förlägga studier i. Kliniska Studier Sverige stödjer och utvecklar förutsättningarna för att bedriva kliniska studier i Sverige.

På Nationell konferens om kliniska studier diskuteras frågor som: Hur ser framtidens forskningsmetoder ut, vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Välkomna till Stockholm den 7-8 september.

Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Bild tillhörande puffen Feasibility

I utvecklingssatsningen "Feasibility" tas ett förslag fram på en ny modell för samordning av studieförfrågningar.

Nu påbörjas arbetet med att utveckla en databas som innehåller information om de studier som bedrivs i Sverige.

Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner arbetar tillsammans för att bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att förlägga studier i. Kliniska Studier Sverige stödjer och utvecklar förutsättningarna för att bedriva kliniska studier i Sverige.

På Nationell konferens om kliniska studier diskuteras frågor som: Hur ser framtidens forskningsmetoder ut, vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Välkomna till Stockholm den 7-8 september.

Johan Aurelius är forskare på Sahlgrenska Cancer Center. Vi träffade honom för att visa nya kliniskastudier.se.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.