Ordförklaringar:

Kliniska studier - steg för steg

Kliniska studier - steg för steg
Almedalen
Almedalen

Målet med den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Ansvaret delas mellan stat, landsting/regioner och kommuner som alla styrs av demokratiskt valda politiker.

Sedan lanseringen i mars 2017 har kliniskastudier.se haft nästan 10 000 unika besökare. Dina svar hjälper oss att säkerställa att innehållet på webbplatsen är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

I First-in-Human-studier ges en substans till en människa för första gången. Fas 1-enheter inspekteras av Läkemedelsverket som säkerställer bland annat att studiedeltagarnas säkerhet tillgodoses och att man vidtagit åtgärder för att minimera risker.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Läs referatet från vårt seminarium i Almedalen.

Vi arbetar med att på ett strukturerat sätt skapa redaktionellt innehåll och information, att underhålla befintligt innehåll och att följa upp att det som gjorts skapar förväntade effekter.

Almedalen
Almedalen

Målet med den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Ansvaret delas mellan stat, landsting/regioner och kommuner som alla styrs av demokratiskt valda politiker.

Sedan lanseringen i mars 2017 har kliniskastudier.se haft nästan 10 000 unika besökare. Dina svar hjälper oss att säkerställa att innehållet på webbplatsen är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

I First-in-Human-studier ges en substans till en människa för första gången. Fas 1-enheter inspekteras av Läkemedelsverket som säkerställer bland annat att studiedeltagarnas säkerhet tillgodoses och att man vidtagit åtgärder för att minimera risker.

Bild tillhörande puffen EDC projektet

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Läs referatet från vårt seminarium i Almedalen.

Vi arbetar med att på ett strukturerat sätt skapa redaktionellt innehåll och information, att underhålla befintligt innehåll och att följa upp att det som gjorts skapar förväntade effekter.

Goda exempel

Johan Aurelius är forskare på Sahlgrenska Cancer Center. Vi träffade honom för att visa nya kliniskastudier.se.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.