Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Registrering av studie i offentlig databas

Möjlighet att hitta information om kliniska studier är viktigt ur både ett etiskt och ett vetenskapligt perspektiv.

Registrera studieprotokoll och resultat

I enlighet med regelverk för kliniska prövningar ska studieprotokoll och studieresultat registreras i en publik databas. Studieprotokollet ska registreras innan första patienten inkluderas i studien. För att ett läkemedel ska kunna få marknadsgodkännande i både USA och Europa måste studierna registreras i både en europeisk databas och i ClinicalTrials.gov (USA).

Studier som inte innefattar läkemedel

Även studier som inte innefattar läkemedel behöver ofta registreras i en internationell erkänd databas för att de större tidskrifterna ska godkänna publicering av studieresultaten. Det kan göras i till exempel ClinicalTrials.gov där alla typer av kliniska studier kan registreras.

Registrera en studie i ClinicalTrials.gov Länk till annan webbplats.

Kliniska studier finansierade av Vetenskapsrådet

Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas.

Registrera din kliniska studie, Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Specifik information för din region

Forum Söder erbjuder stöd till forskare vid registrering av studie i ClinicalTrials.gov.

Guide för registrering i ClinTrials.gov

Kontakta Forskning och utveckling (FoU Kronoberg) för stöd vid registering.

Kontakta FoU Kronoberg

Medarbetare inom Region Halland erbjuds stöd vid registrering av kliniska studier. Kontakta Forskning och utbildning (FoU Halland) via e-post och rubricera ärendet med ClinicalTrials.gov.

Kontakta FoU Halland

Senast publicerad: