Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Utbildningar inom kliniska studier och forskningsmetodik

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder anordnar ett flertal utbildningar inom kliniska studier och klinisk forskningsmetodik. Utbildningar lär ut eller repeterar de kunskaper som krävs för att kunna genomföra kliniska studier av hög kvalitet i enlighet med gällande regelverk.

Kurserna riktar sig till forskare och forskningspersonal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder även särskilt anpassade kurser till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården.

Senast publicerad: