Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regulatorisk rådgivning och stöd

Regulatorisk rådgivning och stöd vid kliniska studier

Genomförande av kliniska studier kräver god kunskap om de lagar och regelverk som reglerar den kliniska forskningen. Lagstiftning och regelverk syftar främst till att skydda de människor som deltar i en klinisk studie och säkerställa insamling av data med hög kvalitet. Godkännande krävs från myndigheter och andra instanser för att studien ska kunna genomföras.

Detta kan vi hjälpa dig med

Kliniska Studier Sverige ger råd och stöd genom hela studieprocessen gällande regelverk och ansökningar till berörda instanser för alla typer av kliniska studier.

Se vilket stöd du kan få i din region

Senast publicerad: