Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Introduktion till klinisk forskning

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning.

Dagens forskning är morgondagens vård

För att hälso- och sjukvården ska kunna bedriva klinisk forskning på bästa möjliga sätt behöver det finnas en förståelse kring vad klinisk forskning är och dess betydelse för sjukvården, samhället, medborgare och patienter. Filmen riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvård som inte själva är forskningsaktiva. Den kan även ge allmänhet, patienter och intresseorganisationer en bättre inblick i hur vården utvecklas genom klinisk forskning.

Diskussionsunderlag

Till filmen finns ett diskussionsunderlag som kan användas som stöd för dig som vill visa filmen för en grupp. Diskussionsunderlaget innehåller en presentation som kan användas efter visning av filmen för att skapa reflektion och samtal kring ämnet. Underlaget innehåller även en sammanfattning med möjlighet till anteckningar, som kan skrivas ut och användas som stöd under visning av filmen.

Presentation: En introduktion till klinisk forskning (PDF) Pdf, 231.5 kB.

Sammanfattning och anteckningsstöd (PDF) Pdf, 549 kB.

Spridning av filmen

Vi uppmuntrar alla som vill att sprida budskapet om filmen. Nedan finns material som kan användas som stöd om du vill sprida filmen i ditt nätverk.

Teaser - Ett kort filmklipp som kan läggas upp på sociala medier eller användas på webb.

Bild till webb/sociala medier - En bild som kan användas på sociala medier, webbplatser eller i nyhetsbrev.

Text Pdf, 99.4 kB. - Korta texter som kan användas i kombination med teaser eller bild som kan användas som underlag till inlägg på t ex sociala medier, webb eller i nyhetsbrev.

Länka till Introduktion till klinisk forskning (kliniskastudier.se) vid spridning av filmen.

Senast publicerad: