Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Avtal och budget

Forum Stockholm-Gotland hänvisar till det stöd som finns framtaget nationellt, nedan ser ni en sammanfattning samt länkar till den nationella sidan.

Avtal och budget i kliniska studier

Vid genomförandet av kliniska studier är avtalsprocessen en central fråga och viktig för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Avtalsprocessen kan vara komplicerad, särskilt då flera parter är inblandade och om parterna är från olika länder. De regulatoriska kraven är höga, liksom kraven på en snabb avtalsprocess och medvetenhet vad gäller kostnadseffektivitet och kostnadstäckning.

Standardiserad avtalsprocess vid kliniska studier

En standardiserad avtalsprocess gör att:

 • Kostnadsberäkningen underlättas
 • Förhandlingstiden kortas ner
 • Relevant information samlas in

Kliniska Studier Sveriges mallar och verktyg är framtagna ur kliniken/sites perspektiv. En tydlighet och transparens kring avtalsprocessen gynnar dock båda parter som skriver avtal. Verktygen är anpassade för avtal i industrisponsrade läkemedelsstudier. Trots det kan de appliceras i sin helhet eller delvis vid andra typer av studieavtal.

8 steg i avtalsprocessen

 1. Diskussion mellan parter om förutsättningarna frö studien
 2. Gemensamt beslut om genomförande av studie
 3. Avtal mellan parter specificeras
 4. Protokoll samt förslag på avtal och budget erhålles från sponsor
 5. Avtalsgranskning och kostnadsberäkning
 6. Förhandling
 7. Signering av avtal
 8. Löpande fakturering
Bild på en linjal som symboliserar verktyg och mallar

Läs mer om varje steg på den nationella sidan om avtal och budget. (bildlänk)

Senast publicerad: