Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Avtal och budget

Avtal och budget i kliniska studier

Vid genomförandet av kliniska studier är avtalsprocessen en central fråga och viktig för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Avtalsprocessen kan vara komplicerad, särskilt då flera parter är inblandade och om parterna är från olika länder. De regulatoriska kraven är höga, liksom kraven på en snabb avtalsprocess och medvetenhet vad gäller kostnadseffektivitet och kostnadstäckning.

Samlat stöd

Kliniska Studier Sverige har tagit fram stöd för avtal och budget. Information och stöddokument är samlat under den nationella webbplatsen.

Senast publicerad: