Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande.

Stöd med R-RCT i kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har sammanställt stöd för att underlätta arbetet med register­baserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Register kan till exempel användas för:

  • Screening och rekrytering
  • Att ta fram bakgrundsdata för populationen
  • Insamling av resultatmått och utfall

Introduktion till R-RCT

För dig som vill lära dig mer om R-RCT har vi tagit fram en introduktion som berättar om vad R-RCT är, vad det används till och vilka aktörer/roller som är specifika för R-RCT. Det finns också information om R-RCT i de olika stegen i forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Se vilket stöd du kan få i din region

Senast publicerad: