Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Avtal och budget

Avtal är viktigt när du ska genomföra en klinisk studie och syftar till att göra det tydligt vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har.

Stöd kring avtal och budget

Forum Norr erbjuder support vid avtalsskrivning och avtalsgranskning mellan olika parter, till exempel klinik och läkemedelsföretag. Vi kan också vara behjälpliga med kostnadsberäkningar för budgetunderlag.

Granskningen utförs utifrån kompetens för genomförande av kliniska prövningar. Ingen fördjupad granskning i ekonomiskt eller juridiskt innehåll ingår.

Mallar och verktyg för avtalsprocessen

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och verktyg för avtalsprocessen vid genomförande av kliniska studier.

Ta del av mallarna

Hjälp och stöd i din region

Kontakta kliniskt forskningscentrum i din region för att få hjälp med avtal och budget.

Senast publicerad: