Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Två personer vid ett bord.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Forum Stockholm-Gotland

Forum Stockholm-Gotland stödjer arbetet med kliniska studier inom samverkansregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar (så kallad feasibility), kontakt till expertis samt vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster. Uppdraget innebär även att identifiera regionala utvecklingsbehov och ta dessa vidare som utvecklingssatsningar inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, samt att sprida resultaten av det utvecklingsarbete som görs inom Kliniska Studier Sverige.

I fokus

Stöd för rutiner och processer Pil till höger

Vi stöttar sjukhus och kliniker inom Region Stockholm och Gotland.

Subventionering av GCP-utbildningar Pil till höger

Forum Stockholm-Gotland subventionerar GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvård i samverkansregionen.

Nätverk Pil till höger

För dig som arbetar med kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Stöd för rutiner och processer Pil till höger

Vi stöttar sjukhus och kliniker inom Region Stockholm och Gotland.

Subventionering av GCP-utbildningar Pil till höger

Forum Stockholm-Gotland subventionerar GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvård i samverkansregionen.

Nyheter

Region Norr
 • Två personer tittar på en skärm.

  Program ute nu - Nationell konferens om kliniska studier


  Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning? Vilka är nyckel­faktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning i hälso- och sjukvården? Och vad händer på hälsodataområdet? Detta är några av frågorna som kommer att diskuteras på Nationell konferens om kliniska studier den 4–5 maj i Göteborg.
 • Personer vid föreläsning

  GCP course in English


  Are you new to clinical trials and need knowledge in the area of ​​Good Clinical Practice (GCP)? Karolinska Trial Alliance offers a GCP introduction course in English.
 • Platser kvar på Grundkurs för forsknings­sjuksköterskor


  Kursen startar i mars och riktar sig till nya forsknings­sjuksköterskor eller de som är intresserade av att börja arbeta med klinisk forskning.

Prenumerera på nyheter

Nyheter publiceras regelbundet, här kan du läsa om såväl regionala som nationella nyheter och stundande evenemang inom Klinisk studier.


Stöd framtaget inom samarbetet Kliniska Studier Sverige

 

Forskningsprocessen

På denna sida beskrivs forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Vit pil

Mallar och stöddokument

På denna sidan hittar du mallar och stöddokument som Kliniska Studier Sverige har tagit fram.

Vit pil

Region Stockholm och Gotland

Region Stockholm och Gotland innefattar ett flertal större sjukvårdsinrättningar som tillsammans erbjuder vård till regionernas population om 2,4 miljoner invånare. Universitetssjukhus i samverkansregionen är Karolinska Universitetssjukhuset.

> 1500

Pågående kliniska studier

>10

sjukhus i regionen

>2000

aktiva forskare

>50

Fas I-studier