Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i Good Clinical Practice

Forum Norr erbjuder utbildningar i Good Clinical Practice.

Om Good Clinical Practice

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell standard för hur kliniska prövningar ska genomföras med syfte att säkerställa att studiedeltagarens säkerhet, rättigheter och integritet skyddas samt att insamlad forskningsdata och resultat är korrekta.

I kliniska prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter ska prövare och medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP. Denna kunskap är värdefull även för dig som arbetar med andra typer av kliniska studier.

Forum Norrs GCP-utbildningar

Forum Norr erbjuder årligen nedanstående utbildningar i GCP. De vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och kliniska studier, och behöver kunskap inom området.

GCP-utbildningarna är öppna för medarbetare och chefer i norra sjukvårdsregionen.

Grundkurs, digital grundutbildning, repetitionskurs samt fördjupningskurs i GCP berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Grundkurs i GCP

Denna heldagskurs ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP eller är i behov av grundläggande kunskaper.

Kommande kurstillfälle

18 september 2024

Repetitionskurs i GCP

Denna halvdagskurs ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP och behöver en repetition.

Kommande kurstillfälle

13 november 2024

Fördjupningskurs i GCP

Denna heldagskurs ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande kurs i GCP och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper. Kursen är även lämplig för dig som behöver uppdatera ditt intyg och få en repetition i GCP.

Kommande kurstillfälle

Meddelas senare

Regelverk, forskningsetik och GCP för chefer

Om utbildningen

Kliniska Studier Sverige har tagit fram utbildningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP). Utbildningen ger verksamhetschefen en introduktion till de regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Den ger också en översikt över vad man som verksamhets­chef har ansvar för och därför bör ha kännedom om.

Målgrupp

Verksamhetschefer och andra chefer som arbetar i en verksamhet inom hälso- och sjukvården där klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs.

Kommande kurstillfälle

17 oktober 2024

Frågor om GCP-utbildningar

Vid allmänna frågor om Forum Norrs GCP-utbildningar, kontakta:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: