Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Information till studiedeltagare

På denna sida samlas information för dig som är studiedeltagare i forskningsstudien COVERS.

Tack för din medverkan

Tack för att du valt att delta i vaccinationsuppföljningsstudien COVERS. Din medverkan har stor betydelse och varje enskilt blodprov som lämnas är mycket värdefullt!

Hope-appen

Här finns samlad information om Hope-appen som du som studiedeltagare använder.

Nyhetsbrev från COVERS

Ta del av senaste nytt från vaccinationsuppföljningsstudien COVERS.

Senast publicerad: