Ordförklaringar:

Regionala nätverk

Nätverk för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Södra sjukvårdsregionen.

Lunchmöten för dig som arbetar med kliniska studier

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder arrangerar lunchmöten för dig som arbetar med kliniska studier i Södra sjukvårdsregionen.

På mötena delas ny information inom området klinisk forskning och prövning, och angelägna frågor diskuteras. Vi ser gärna att mötena blir levande genom en aktiv dialog mellan deltagarna och välkomnar förslag på ämnen man vill diskutera.

Lunchmötena anordnas fyra gånger per termin och genomförs digitalt.

Inbjudan inför varje lunchträff skickas ut till vårt nätverk för medarbetare inom klinisk forskning och prövning. Du anmäler dig till nätverket genom att skicka e-post till oss.

Lokalt nätverk för primärvårdsforskning finns sedan 2018 med drygt 10 medlemmar.

FoU Halland anordnar ett par gånger per år nätverksträffar för doktorander.

Ett återkommande evenemang är ”FoU-luncher” som anordnats digitalt för medarbetare inom Region Halland

Evenemanget ”FoU-dagen”, som är årligt återkommande, sker nätverkande och samverkan mellan politiker och kommuner i Halland, Halmstad Högskola och Region Halland

Vid FoU-Kronoberg har ett nätverk för forskningsintresserade startats upp för att inspirera, entusiasmera och stödja presumtiva forskare och på sikt öka forskningsaktiviteten i regionen.

Region Kronobergs strategiska satsning på GCP-utbildning av främst sjuksköterskor, men även andra legitimerade grupper pågår. För dessa har ett nätverk skapats för erfarenhetsutbyte, samordning av klinikövergripande studier med mera.

Senast publicerad: