Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Karta med Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län infärgade i orange.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Sydost är en samverkan mellan Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenhet

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

19
tisdagseptember 2023

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning inkl. GCP

Kursen ger kunskap om relevanta regelverk för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt ICH-GCP.

7
tisdagnovember 2023

Introduktionskurs i ICH-GCP

Kursen ger kunskap om relevanta regelverk för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt ICH-GCP.

Nätverk

Vi har aktiva nätverk för forskningssjuksköterskor/forskningsstödjande personal samt för forskning i primärvården. Inom nätverken ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete kring aktuella frågor.

Vit pil

Resurslistan

Resurslistan är en förteckning över resurser som finns tillgängliga för att bedriva kliniska studier vid sjukhus och kliniker i Sydöstra sjukvårdsregionen. Förteckningen kompletteras efterhand.

Vit pil

Nyheter

Region Norr
 • Deltagare i paneldebatt

  Forskning och Framsteg i Sydost 2023


  För sjätte gången i ordningen arrangerades "Forskning och Framsteg i Sydost" av Forum Sydost, LiF Sydost och Läkemedelskommittéerna i Sydöstra sjukvårdsregionen, denna gång i Nässjö.
 • Dags att söka forskningsmedel från FORSS!


  FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling för kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.
 • Två personer tittar på en skärm.

  Program ute nu - Nationell konferens om kliniska studier


  Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning? Vilka är nyckel­faktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning i hälso- och sjukvården? Och vad händer på hälsodataområdet? Detta är några av frågorna som kommer att diskuteras på Nationell konferens om kliniska studier den 4–5 maj i Göteborg.

Vår verksamhet

Forum Sydost är regional nod för samordning av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen som består av tre regioner: Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Sjukvårdsregionen har ett upptagningsområde med 1,1 miljoner invånare, ett universitetssjukhus, två länssjukhus och sex mindre sjukhus.

>250

pågående kliniska prövningar

9

sjukhus i sjukvårdsregionen

>100

deltagare på GCP-kurser varje år

>150

deltagare i fossk-nätverk

Prenumerera på nyheter

Ta del av senaste nytt om kliniska studier och klinisk forskning genom att prenumerera på våra nyheter.