Ordförklaringar:

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande.

Detta kan vi hjälpa dig med

Kliniska Studier Sverige har sammanställt information om planering och genomförande av registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) för att underlätta arbetet med R-RCT. Det finns också information om R-RCT i de olika stegen i forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Sammanställd information om planering och genomförande av R-RCT Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Du kan få stöd med R-RCT:er lokalt. Kontakta någon av följande organisationer i Sjukvårdsregion Mellansverige för att få veta mer:

Uppsala Clinical Research Center (UCR) Länk till annan webbplats.

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) – Region Örebro län Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: