Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Medicinsk statistik och epidemiologi

Val av studiedesign och statistisk metodik har en avgörande roll för den kliniska studiens kvalitet och möjlighet att besvara forskningsfrågan.

Vårt stöd inom medicinsk statistik och epidemiologi

Du kan få rådgivning och analyshjälp inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi ger stöd och rådgivning i alla faser av den kliniska studien, från idé till publicering. Kontakta oss redan i idé- eller planeringsfasen för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt projekt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Studiedesign
  • Dimensioneringsberäkningar
  • Strukturering av forskningsdata
  • Upprättande av statistisk analysplan
  • Randomisering
  • Frågor gällande datainsamling, datauttag och registerlänkningar
  • Statistiskt metodval
  • Hjälp med resultattolkning
  • Genomförande av statistiska analyser som exempelvis gruppjämförelser, olika typer av regressionsanalyser och analys av överensstämmelse, klassificering och diagnostiska test.

Kontakt och kostnad

Du kan få kostnadsfri kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte.

Utöver det erbjuder vi även löpande projektstöd eller aktiv medverkan i projektet under hela eller delar av ett forskningsprojekt. Dessa tjänster debiteras.

Kontakta oss via e-post för mer information

Region Halland erbjuder kostnadsfri rådgivning för medarbetar inom Region Halland. Kontakta oss via vårt forskningsstöd. Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg hänvisar till Forum Söder för stöd inom statistik och epidemiologi. Kontakta med.statistik.sus@skane.se

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: