Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar för samverkans­monitorering

Process och arbetsfördelning

Den koordinerande monitorn är kontaktpunkten mellan sponsor och lokal monitor och bör följa den övergripande kvalitén av monitoreringsarbetet. Dokumentet Process och arbetsfördelning beskriver hur samarbetet bör startas upp och utföras.

Monitoreringsgrad och tidsuppskattning

Som hjälp för att ta fram underlag för ett monitoreringsuppdrag kan dessa mallar för bedömning av monitoreringsgrad samt tidsuppskattning användas.

Monitoreringsplan och studiespecifika rapporter

För utförande av ett samverkansmonitoreringsuppdrag kan dessa mallar användas för att ta fram monitoreringsplan samt studiespecifika rapporter vid samverkans­monitorerings­uppdrag.

Om mallarna

Mallarna har kvalitetssäkrats och ses över regelbundet.

Senast publicerad: