Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Good Clinical Practice (GCP)

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell och vetenskaplig standard som reglerar design, genomförande, dokumentation samt rapportering av kliniska prövningar på läkemedel eller medicintekniska produkter.

Utbildningar inom GCP för Södra sjukvårdsregionen

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell och vetenskaplig standard som reglerar design, genomförande, dokumentation samt rapportering av kliniska prövningar på läkemedel eller medicintekniska produkter. Om prövningar genomförs enligt standarden säkerställs att studiedeltagarnas säkerhet, rättigheter och välbefinnande är skyddade, och att de data som genereras i prövningen är tillförlitliga och robusta.

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder ett flertal utbildningar inom GCP på både grundläggande och fördjupad nivå. Utbildningarna riktar sig till forskare och forskningsstödjande personal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen och ger dokumenterad kunskap i GCP. Dokumenterad kunskap i GCP är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar, men kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier.

Senast publicerad: