Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i medicinteknik

Vid forskning på medicintekniska produkter krävs kunskap om de regelverk som reglerar användandet av dessa produkter och hur kliniska prövningar ska genomföras.

Öka kunskapen inom medicinteknik

Medicintekniska produkter omfattar ett mycket brett område av produkter som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och sjukvård.Kliniska Studier Sverige erbjuder kurser som ger grundläggande kunskaper inom de gällande regelverken för forskning på medicintekniska produkter, samt en förståelse för hur regelverken ska tillämpas i kliniska studier.

Vem är utbildningarna för?

Våra kurser riktar sig till dig som genomför studier på medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård.

Se utbudet av utbildningar i din region

Senast publicerad: