Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala nätverk

I Forum Stockholm-Gotland ser vi stora vinster med nätverk för olika verksamheter och yrkesroller.

Regionalt nätverk för erfarna prövare

Nätverket syftar till att identifiera gemensamma behov och fokusområden för förbättrade förutsättningar för kliniska studier.

Kontakt för nätverket: forumstockholmgotland.karolinska@regionstockholm.se

Forum för kliniska studieenheter

I detta forum samlas representanter från Karolinska Universitetssjukhusets studieenheter för att dela erfarenheter, arbetsprocesser, framgångsfaktorer och hinder. Syftet är att stärka möjligheterna och lära av varandra för att bedriva kliniska studier effektivt med hög kvalité. Tema för forummötena utgår från prövningsenheternas behov. Även studieenheter utanför Karolinska är välkomna att delta.

Kontakt för nätverket: forumstockholmgotland.karolinska@regionstockholm.se

Nätverk för forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland

Syftet med nätverket är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter samt utveckling av forskningssjuksköterskans roll. Nätverket finns på Facebook och bygger på ett aktivt deltagande där alla bidrar till innehåll och diskussion.

Länk till facebookgrupp Länk till annan webbplats.

QA nätverket på Karolinska Universitetssjukhuset

Syftet med det lokal QA nätverket är att genom samverka bidra till ökad kvalité och effektivitet i genomförandet av kliniska studier (läkemedelsstudier, observationsstudier osv.) och även sprida information samt goda exempel på välfungerande arbetsprocesser och kvalitetssystem inom prövningsenheterna på K och inom Regionen.

Kontakt för nätverket: forumstockholmgotland.karolinska@regionstockholm.se

Senast publicerad: