Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forum Stockholm-Gotland

Vi stödjer arbetet med kliniska studier inom sjukvårdsregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar, kartläggning av utbilningsbehov, kontakt till expertis samt vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster.

Om vår verksamhet

Forum Stockholm-Gotland är organisatoriskt placerad vid FoUUI-staben på Karolinska Universitetssjukhuset där vi tillsammans med Karolinska Trial Alliance Länk till annan webbplats. stöttar klinisk forskning inom hela sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

Regionalt stöd

Vi ger övergripande stöd till sjukhus och kliniker inom samverkansregionen gällande rutiner och processer för kliniska studier. Vi arbetar aktivt med att dela och anpassa material framtaget för att underlätta genomförande av studier. Vi förmedlar också kontakt till expertis och arbetar brett med kommunikation om stöd och tjänster för kliniska studier i regionen.

Tjänster

Forum Stockholm-Gotland är kopplat till Karolinska Trial Alliance som erbjuder stödtjänster för regulatoriska frågor, studieprotokoll, monitorering, rapportering och utbildning samt rådgivning inom regionen.

Läs mer på KTAs webbsidor Länk till annan webbplats.

Studieförfrågningar

Forum Stockholm-Gotland arbetar för att snabbt nå ut med de studieförfrågningar som inkommer via Kliniska Studier Sveriges nationella tjänst. I vårt nätverk finns representanter från alla sjukhus inom regionen samt SLSO som inkluderar primärvården, psykiatri och geriatrik i Region Stockholm.

Mer information om nationell tjänst för studieförfrågningar Länk till annan webbplats.

Utbildning

För att stärka förutsättningarna för kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland fokuserar nodens basverksamhet på kvalité av kliniska studier. Utifrån kartläggning av utbildningsbehov har två utbildningar startats upp; Grundkurs för forskningssjuksköterskor och Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering. De båda kurserna har som syfte att ge en stabil kunskapsgrund, harmonisera arbetssätt inom regionen och skapa givande nätverk för forskningssjuksköterskor och prövare.

Forumet stöttar även med subventionering till GCP-utbildningar för anställda inom hälso- och sjukvården i regionerna med målet att kontinueligt öka antalet GCP-certifierade vårdpersonal inom samverkansregionen.

Läs mer på vår sida för utbildning.

Projekt

Inom vårt uppdrag identifierar vi regionala utvecklingsbehov och tar dessa vidare som lokala pilotprojekt eller utvecklingssatsningar inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Pilotprojekt genomför vi tillsammans med Karolinska Univeristetssjukhuset där syftet är att ta fram stödstrukturer och förenklad administration som kan appliceras regionalt.

KontaktE-postadress

Senast publicerad: