Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regional läkemedelsförsäkring

Läkemedelsförsäkring

För läkemedelsstudier är sponsor ansvarig för att se till att en försäkring finns för det aktuella läkemedlet i den kliniska prövningen. Observera att läkemedel godkända av läkemedelsverket för marknadsföring i Sverige inte alltid har en läkemedelsförsäkring. Detta kan kontrolleras genom att kontakta Läkemedelsförsäkringen (LFF).

Kontakta Läkemedelsförsäkringen (LFF) Länk till annan webbplats.

Region Skåne har tecknat en läkemedelsförsäkring via LFF som kan användas vid kliniska prövningar om det läkemedel (prövningsläkemedel) som ska användas i studien saknar försäkring. Region Skåne måste vara sponsor för studien och dessutom måste prövningsläkemedlet dispenseras eller tillhandahållas från ett svenskt apoteksbolag eller svensk sjukvårdsinrättning i studien.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har intresse av att nyttja denna försäkring, för att höra mer om förutsättningarna eller registrering för användande.

Skicka e-post till oss

Vid frågor kontakta FoU Halland.

Senast publicerad: