Ordförklaringar:

Forskningsstöd

Forum Mellansveriges lokala noder erbjuder stöd och rådgivning för forskare verksamma inom klinisk forskning. Stödet innefattar alla delar i forsknings-processen, från idé till avslutad studie. Det kan vara utbildningar, stöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering samt lokaler och utrustning.

Forskningsprocessen

Vill du veta mer om vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen när man genomför en klinisk studie?

Forskningsprocessens steg - från idé till arkivering

Senast publicerad: