Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Juridik kring tillgång till patientdata för forskning

Grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring de regler, lagar och verktyg som styr vad man får och kan göra för att kunna ta del av patientdata i klinisk forskning.

Juridiska aspekter på tillgång till patientdata från vården att använda i klinisk forskning

Forum Norr erbjuder en grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring det regelverk som styr vad man får och kan göra för att ta del av journaldata för forskning. Utbildningen omfattar genomgång av offentlighets- och sekretesslagstiftning (OSL), dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen (PDL) och vad som gäller för direktåtkomst till journal. Utbildningen innefattar också en kortare sammanfattning kring norra sjukvårdsregionens processer för uttag av journaldata för forskning.

Allt fler frågeställningar i arbetet med klinisk forskning handlar om möjlighet att få tillgång till data från vården. Vad får man, som klinisk forskare, göra i förhållande till de lagar som reglerar vården respektive forskningen? Kliniska forskare känner väl till etikprövning, men alla har inte kännedom om de lagar och regler som styr tillgång till och utlämnande av vårddata för forskning. Vad betyder egentligen en godkänd etikansökan avseende tillgång till vårddata för forskning?

Målgrupp

Informationen riktar sig till kliniska forskare inom norra sjukvårdsregionen och vid Umeå universitet.

Kurstillfällen

Kommande tillfälle meddelas senare

Vid frågor, kontakta Kliniskt forskningscentrum Umeå:

klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Senast publicerad: