Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom hela EU och är den lagstiftning som reglerar all personuppgiftshantering, även inom kliniska studier.

Att reglera hur personuppgifter hanteras mellan parter i ett forskningsprojekt är av stor vikt för att säkerställa att forskningspersonens integritet och rättigheter i den kliniska studier upprätthålls i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Detta kan vi hjälpa till med

Kliniska Studier Sverige har tagit fram rådgivande rapporter gällande tolkning av Dataskyddsförordningen och behandling av personuppgifter vid klinisk forskning, samt en avtalsmall för personuppgiftshantering.

Ta del av rapporterna och avtalsmallen

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum för att få hjälp med personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen.

Senast publicerad: