Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Om Forum Norr

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier.

Utveckling och forskningsstöd

Våra gemensamma mål är att:

  • Underlätta genomförandet av kliniska studier i norra sjukvårdsregionen
  • Öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland och bidra till en jämlik vård
  • Bidra till ökad kvalitet och ett ökat antal kliniska studier
  • Vara en ingång för forskare och företag till studiepatienter från hela Norrland – halva Sverige
  • Vara en drivande part i den regionala och nationella utvecklingen av Kliniska Studier Sverige, i vår roll som regional nod.

Vår organisation

Forum Norr är en regional nod i samarbetet Kliniska Studier Sverige. I noden ingår:

  • Region Norrbotten
  • Region Västerbotten
  • Region Västernorrland
  • Region Jämtland Härjedalen

Forum Norr vilar på samverkan mellan regionernas FoU-organisationer och Umeå universitet samt våra regionala samarbetspartners.

Det nationella uppdraget i Kliniska Studier Sverige innebär bland annat att representanter för Forum Norr deltar i nationella projekt och nätverk.

Norrlands Universitetssjukvårdsstyrelse (NUSS) är högsta ledningsorgan för Forum Norr.

Senast publicerad: