Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar

Inom Region Stockholm och Gotland finns det ett stor antal utbildningar att ta del av till subventionerad kostnad för anställda inom hälso- och sjukvård. Många av utbildningarna går även att söka som extern intressent.

Utbildningssatsning

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland har möjlighet att gå utvalda kurser hos Karolinska Trial Alliance (KTA) till subventionerad kostnad. Forum Stockholm Gotland satsar på utbildningar tillsammans med KTA för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier.

Kursutbud

Centrum för kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med KI tagit fram en doktorandkurs för framtida prövare.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en praktisk förståelse och inblick i processen, principer och regler inom uppstart, genomförande och avslut av kliniska studier. Utbildningen riktar sig till doktorander utan erfarenhet av kliniska studier men som planerar genomföra en klinisk studie.

Kursen innefattar föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fokuserar på praktiskt lärande genom att omsätta kunskap i praktisk bemärkelse och kritisk reflektion av kunskap.

Ansök via KI:s kurskatalog, kursnummer 5274 Länk till annan webbplats., sista ansökningsdatum för våren är 15 november

Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice (GCP)? Då är denna kurs perfekt för dig. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate Länk till annan webbplats. GCP-kurs.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och anmäl dig på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

This course is aimed at you who is going to work with clinical trials but have limited or no knowledge of Good Clinical Practice (GCP). No prior knowledge is required for the course. The course gives the participants sufficient knowledge of GCP to practically carry out a clinical trial. After completing the course, all participants receive a certificate. The course meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate Länk till annan webbplats..

The GCP Introduction is offered by KTA, more information at the KTA website Länk till annan webbplats..

Syftet med kursen är att ge deltagarna en repetition av GCP och samtidigt möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående. Kursen ger fördjupning inom vissa delar som till exempel ansökningar, biverkningar och ansvarsfrågor. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen vänder sig till dig som har gått GCP-kurser tidigare och har viss erfarenhet av arbete med kliniska prövningar. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate Länk till annan webbplats. GCP-kurs.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och anmäl dig på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Utbildningen är en två dagar lång kurs för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Detta är en grundläg­gande utbild­ning inom kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med fokus på läkemedelsstudier. Föreläsningar ges av inbjudna föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

Kursen tillhandahålls av KTA, läs mer och anmäl dig på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Grundkurs för forskningssjuksköterskor är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance - KTA Länk till annan webbplats., Cancerstudieenheten och Forum Stockholm-Gotland. Kursen riktar sig till dig som är ny forskningssjuksköterska eller sjuksköterska som är intresserad av att börja arbeta med klinisk forskning. Syftet med kursen är att ge ett praktiskt helhetsgrepp på forskningssjuksköterskans roll och ansvar i den kliniska studiens alla moment.

Kursen är öppen för ansökningar från hela Region Stockholm och Gotland. Läs mer på KTAs webbsida för kursen Länk till annan webbplats..

Utbildningar hos KTA

Karolinska Trial Alliance - KTA arbetar för att öka medvetenheten om vikten av kvalitet och säkerhet inom kliniska studier genom utbildning. KTA erbjuder utbildningar och kurser inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) för hela Region Stockholm och Gotland.

Senast publicerad: