Ordförklaringar:

Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med oss för att få hjälp. Vi finns tillgängliga för dig som vill ha stöd med dina kliniska studier.

Kontakta Kliniska Studier Sverige

Nationella förfrågningar

Nationella förfrågningar till Kliniska Studier Sverige från till exempel myndigheter, branschorganisationer eller andra aktörer görs via e-post.

Skicka e-post till Kliniska Studier Sverige

Frågor om deltagande i kliniska studier

Vi har inte möjlighet att ta emot frågor om deltagande i kliniska studier från patienter eller allmänheten. För dessa frågor hänvisar vi dig till din vårdgivare eller vår generella information om deltagande i kliniska studier.

Information om deltagande i kliniska studier

Regionalt forskningsstöd

Om du har frågor om regionalt forskningsstöd och rådgivning rekommenderar vi dig att ta kontakt med din regionala nod.

Kontaktuppgifter till din regionala nod


Personuppgiftshantering

Kliniska Studier Sverige värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Hur vi arbetar med personuppgiftshantering

Kontakta din regionala nod