Ordförklaringar:

Lokal nod Sörmland

Den lokala noden i Sörmland är en del av Centrum för Klinisk Forskning (CKF).


Forskningsstöd i Sörmland

Vi fungerar som ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum genom att:

  • etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor, annan forskningsfrämjande personal samt forskningsombud
  • erbjuda utbildningar inom t.ex. GCP, statistik och monitorering
  • identifiera kliniker, prövare och studiedeltagare
  • erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier
  • bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Snabbfakta:

Invånare: 294 000
Sjukhus: 4
Vårdcentraler: 28

Kontakta din lokala nodsamordnare

Senast publicerad: