sv
Ordförklaringar:

Utvecklingssatsningar

De utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige syftar till att hitta lösningar på nationella utmaningar. Utvecklingssatsningarna ska bidra till verksamhetens långsiktiga mål, ta hänsyn till andra myndigheters uppdrag och ansvar samt komma med förslag på hur förutsättningarna att bedriva kliniska studier i Sverige förbättras.

Utvecklingssatsningarna initieras och drivs av de regionala noderna och finansieras av Kommittén för kliniska studier.

Pågående utvecklingssatsningar