sv
Ordförklaringar:

Utvecklingssatsningar

De regionala noderna som samarbetar inom Kliniska Studier Sverige identifierar gemensamma nationella utmaningar. I så kallade utvecklingssatsningar samarbetar noderna för att hitta lösningar på dessa.

Utvecklingssatsningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet, kan genomföras i form av till exempel förstudier, utredningar eller projekt, beroende på vad som ska åstadkommas. Resultatet av utvecklingssatsningarna implementeras, sprids och används på olika sätt. Det kan handla om utvecklade rutiner, mallar, nätverk etc som förenklar arbetet med kliniska studier. Förvaltningen av det framtagna stödet hanteras oftast av noderna.

Information om: Kliniska Studier Sverige

Pågående

Beslutade under uppstart