sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Bild över systemet Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Stöd i arbetet med kliniska studier

De regionala noderna stödjer arbetet med kliniska studier och kan ge bland annat ge:

 • stöd vid studieförfrågningar/feasibilities;
  • landsförfrågan - undersöka förutsättningarna att genomföra en studie i Sverige
   klinikförfrågan - identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier
 • stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering (t.ex. studieprotokoll, tillståndsansökningar, data management och statistik)
 • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (t.ex. GCP, statistik)
 • kontakt till expertis inom kliniska studier (t.ex. statistik, epidemiologi, hälsoekonomi)
 • kontakt till regionala resurser (t.ex. forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra).

Kontakt till de regionala noderna

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr – regional nod för Norra samverkansregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro regional nod för Uppsala-Örebro samverkansregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Forum Stockholm-Gotland – regional nod för Stockholms samverkansregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum –  regional nod för Västra samverkansregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost – regional nod för Sydöstra samverkansregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder – regional nod för Södra samverkansregionen, där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr – regional nod för Norra sjukvårdsregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro– regional nod för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Forum Stockholm-Gotland – regional nod för Stockholms sjukvårdsregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum – regional nod för Västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost – regional nod för Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder – regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional samordning

Noderna arbetar också med att samordna arbetet med kliniska studier inom sina respektive samverkansregioner. Till exempel genom att:

 • vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier
 • fånga upp regionala utvecklingsbehov som kan utvecklas via samarbetet Kliniska Studier Sverige, tex i en utvecklingssatsning
 • sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.

Nationell samordning

De regionala noderna samarbetar med varandra på nationell nivå genom:

 • att föreslå och driva nationella utvecklingssatsningar
 • löpande samordning och erfarenhetsutbyte kring processer och stödstrukturer, till exempel studieförfrågningar
 • att arbeta tillsammans med frågor och utmaningar kring statistik och uppföljning av kliniska studier
 • att arbeta tillsammans kring kommunikationsfrågor kopplat till samarbetet Kliniska Studier Sverige.