sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Bild över systemet Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Stöd i arbetet med kliniska studier

De regionala noderna stödjer arbetet med kliniska studier, bland annat:

 • stöd vid studieförfrågningar/feasibilities;
  • landsförfrågan - undersöka förutsättningarna att genomföra en studie i Sverige
  • klinikförfrågan - identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier
 • rådgivning och stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering (t.ex. studieprotokoll, kvalitetsgranskade mallar och stöddokument, tillståndsansökningar, data management och statistik)
 • infrastrukturer för genomförande/kontakt till regionala resurser (t.ex. prövningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra)
 • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (t.ex. GCP, statistik)
 • kontakt till expertis inom kliniska studier (t.ex. statistik, epidemiologi, hälsoekonomi)

Kontakt till de regionala noderna

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr – regional nod för Norra samverkansregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Mellansverige regional nod för Mellansverige samverkansregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Forum Stockholm-Gotland – regional nod för Stockholms samverkansregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum –  regional nod för Västra samverkansregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost – regional nod för Sydöstra samverkansregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder – regional nod för Södra samverkansregionen, där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr – regional nod för Norra samverkansregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Mellansverige– regional nod för Uppsala-Örebro samverkansregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Forum Stockholm-Gotland – regional nod för Stockholms samverkansregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum – regional nod för Västra samverkansregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost – regional nod för Sydöstra samverkansregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder – regional nod för Södra samverkansregionen där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Noderna utvecklar och samordar

De regionala noderna samordnar arbetet med kliniska studier inom sina respektive samverkansregioner, till exempel genom att:

 • vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier
 • fånga upp regionala utvecklingsbehov som kan utvecklas via samarbetet Kliniska Studier Sverige, tex i en utvecklingssatsning
 • sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.

De regionala noderna samarbetar också med varandra genom:

 • att föreslå och driva nationella utvecklingssatsningar
 • att löpande samorda och utbyta erfarenheter kring processer och stödstrukturer
 • arbetsgrupper/nätverk som delar erfarenheter, utmaningar och kompetens samt förvaltar och utvecklar verktyg.

Arbetsgrupper/nätverk

Nodföreståndargrupp: Föreståndarna för de sex regionala noderna träffas regelbundet för att diskutera gemensamma strategiska frågor och utvecklingssatsningar och för att dela erfarenheter.

Nationell arbetsgrupp för regional samordning: Arbetar med att lyfta regional samordning i ett nationellt perspektiv. Har en koordinerade och beredande roll inom samarbetet. Tar fram rutiner och processer kring arbetet med nationella utvecklingssatsningar och följer upp den regionala implementeringen.

Nationell arbetsgrupp för QA (quality assurance): Arbetar för ökad kvalité och effektivitet i genomförandet av kliniska studier samt att sprida goda exempel på väl fungerande arbetsprocesser. Tar fram stöddokument, mallar och skrivna rutiner. Gör dokumenten tillgängliga och förvalta dessa.

Nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik: Stärker och utvecklar de regionala nodernas stöd till kliniska studier på medicintekniska produkter.

Nationell arbetsgrupp för samverkansmonitorering: Arbetar med implementering och vidareutveckling av framtagna processer och mallar för nationell samverkan vid monitorering av prövarinitierade kliniska studier.

Nationell arbetsgrupp för studieförfrågningar: Vidareutvecklar den nationella tjänsten för studieförfrågningar och verkar som ett nätverk för att kunna erbjuda fler och snabbare svar på studieförfrågningar.

Arbetsgrupp för statistikinsamling kring kliniska studier: Arbetar för nationell harmonisering av regionalt insamlad statistik i syfte att kunna skapa en nationell översikt av kliniska studier i Sverige.

Nationell arbetsgrupp för kommunikation: Utbyter erfarenheter och samverkar kring kommunikationsfrågor inom Kliniska Studier Sverige.

Juristnätverk: Utbyter erfarenheter och samverkar kring aktuella och gemensamma juridiska frågor rörande kliniska studier och klinisk forskning, med relevans för nodernas uppdrag och arbete.