sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

De sex regionala noderna – en i varje sjukvårdsregion – arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier och öka studiekvaliteten. Samarbetet kallas för Kliniska Studier Sverige.

Varje sjukvårdsregion har utsett en regional nod som representant i samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Noderna:

  • bidrar till nationell samverkan
  • ansvarar för regional samordning
  • kontaktpunkt och stöd för aktörer som bedriver kliniska studier i regionen
  • föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar

Noderna har ofta en verksamhet i sin region som erbjuder:

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar
  • kontakt till resurser inom regionen, till exempel kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera
  • grundläggande stöd, till exempel kring studieprotokoll och tillståndsansökningar
  • grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik
  • hjälp att förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nods struktur och verksamhet.