sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

En viktig del i arbetet med att stärka och utveckla förutsättningarna för kliniska studier är Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner.

Varje hälso- och sjukvårdsregion deltar i samarbetet genom en samarbetsfunktion, en regional nod. De sex regionala noderna bidrar till nationellt samarbete och arbetar för att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier inom den egna regionen.

Noderna arbetar med löpande samordning och erfarenhetsutbyte kring till exempel studieförfrågningar och regionala och nationella processer och stödstrukturer. De föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar och arbetar med statistik − ett gemensamt antal statistik- och uppföljningsvariabler samlas in av varje nod. Noderna är också kontaktpunkter och stöd för aktörer som bedriver kliniska studier i regionen. Varje nod har en nodföreståndare som ansvarar för utvecklingsarbetet.

Noderna har ofta en verksamhet i sin region som erbjuder:

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar
  • kontakt till resurser inom regionen, till exempel kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera
  • grundläggande stöd, till exempel kring studieprotokoll och tillståndsansökningar
  • grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik
  • hjälp att förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nods struktur och verksamhet.