sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Bild över systemet Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Regionalt stöd i arbetet med kliniska studier

De regionala noderna stödjer arbetet med kliniska studier och kan ge bland annat ge:

 • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar (undersöker om det finns kliniker som kan genomföra en studie, så kallad feasibility)
 • stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering (t.ex. studieprotokoll, tillståndsansökningar, data management och statistik)
 • utbildning inom klinisk forskningsmetodik (t.ex. GCP, statistik)
 • kontakt till expertis inom kliniska studier (t.ex. statistik, epidemiologi, hälsoekonomi)
 • kontakt till regionala resurser (t.ex. forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra).

Kontakt till de regionala noderna

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr – regional nod för Norra sjukvårdsregionen där Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro regional nod för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion där Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Uppsala, Regions Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Sörmland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Forum Stockholm-Gotland – regional nod för Stockholms sjukvårdsregion där Region Stockholm och Region Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum –  regional nod för Västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och Region Halland (norra delen) ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost – regional nod för Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder – regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Halland (södra delen), Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Norr i fokus

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Västernorrland.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Uppsala-Örebro i fokus

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för regionerna Dalarna, Sörmland, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Karolinska Trial Alliance, nod för Stockholm-Gotland i fokus

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (även kallad för KTA) är regional nod för regionerna där Stockholm och Gotland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Gothia Forum i väster i fokus

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Sydost i fokus

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för sydöstra sjukvårdsregionen där Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Kartbild över Sverige med Forum Söder i fokus

Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg samt Region Blekinge ingår.

För mer information och kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar

Regional samordning

Noderna arbetar också med att samordna arbetet med kliniska studier inom sina respektive sjukvårdsregioner. Till exempel genom att:

 • vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier
 • fånga upp regionala utvecklingsbehov som kan utvecklas via samarbetet Kliniska Studier Sverige, tex i en utvecklingssatsning
 • sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.

Nationell samordning

De regionala noderna samarbetar med varandra på nationell nivå genom:

 • att föreslå och driva nationella utvecklingssatsningar
 • löpande samordning och erfarenhetsutbyte kring processer och stödstrukturer, till exempel studieförfrågningar
 • att arbeta tillsammans med frågor och utmaningar kring statistik och uppföljning av kliniska studier
 • att arbeta tillsammans kring kommunikationsfrågor kopplat till samarbetet Kliniska Studier Sverige.