Ordförklaringar:

Feasibility Sweden behandlade 91 förfrågningar under 2023

Kliniska Studier Sveriges tjänst Feasibility Sweden levererar snabba svar på studieförfrågningar till svensk hälso- och sjukvård. Under 2023 har tjänsten tagit emot och besvarat 91 lands- och klinikförfrågningar från life science-företag och akademiska forskare.

Feasibility Sweden skapades eftersom efterfrågan på en nationell tjänst som levererar koordinerade svar på studieförfrågningar till svensk hälso- och sjukvård var stor. Tjänsten har funnits sedan oktober 2022 och har blivit ett uppskattat verktyg för life science-företag, akademin och hälso- och sjukvården.

– Med hjälp av Feasibility Sweden får företag och akademi en väg in till hälso- och sjukvården. Det är glädjande att andelen positiva svar på förfrågningarna fortsatt är höga. Tjänsten är ett mycket bra exempel på hur Kliniska Studier Sverige bidrar till att förbättra Sveriges konkurrenskraft och att attrahera fler kliniska studier till Sverige, säger Dennis Larsson, ordförande för Kliniska Studier Sverige.

Idag presenteras sammanställd statistik från tjänstens första hela kalenderår, 2023.

Många intressanta klinikförfrågningar

Under 2023 inkom 73 klinikförfrågningar till tjänsten. En klinikförfrågan är en direkt fråga till hälso- och sjukvården om de är intresserade av att genomföra en klinisk studie.

  • 95 % (70 stycken) kom från life science-företag eller CRO (Contract research organization) medan resterande 5 % (3 stycken) kom från akademin.
  • De flesta förfrågningarna handlar om kliniska prövningar (62 läkemedel, 2 ATMP, 4 medicinteknik). 5 av förfrågningarna gällde andra kliniska studier t.ex. observationsstudier.
  • Det vanligaste diagnosområdet var onkologi (18 stycken) men även flertalet inom neurologi (9 stycken), infektionsmedicin (8 stycken), lungmedicin (6 stycken), dermatologi (5 stycken) och pediatrik (5 stycken).
  • De flesta klinikförfrågningarna fick flera positiva svar från den svenska hälso- och sjukvården – faktum är att för två av studierna svarade över 10 prövare att de var intresserade.
  • 63 % av förfrågningarna fick 10 svar eller fler.
  • Endast 12% av förfrågningarna hade inga intresserade kliniker.

Svar på samtliga landsförfrågningar


Under 2023 inkom 18 landsförfrågningar till Feasibility Sweden. En landsförfrågan undersöker ifall en studie är genomförbar i Sverige.

  • Landsförfrågningarna kom från tre olika läkemedelsföretag, ett medicinteknikföretag, ett CRO och en akademisk forskare.
  • De vanligaste diagnosområdena var onkologi och dermatologi.
  • Samtliga landsförfrågningar fick svar.

Feasibility Sweden - nationell tjänst för studieförfrågningar


Kliniska Studier Sverige ger genom Feasibility Sweden life science-företag och akademiska forskare en nationell ingång för snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) riktade till svensk hälso- och sjukvård. Feasibility Sweden, som kan användas för alla terapiområden, effektiviserar processen med att undersöka om en klinisk studie framgångsrikt kan genomföras i Sverige. Tack vare den effektiva processen och ett lands¬omfattande nätverk av kliniker och prövare i hela hälso- och sjukvården kan vi snabbt leverera svar av hög kvalitet.

För att kunna leverera värdefulla svar på så kort tid som möjligt har vi delat upp studieförfrågningar i lands- och klinikförfrågningar. I en landsförfrågan bedömer ledande experter huruvida studier kan genomföras i Sverige. Klinikförfrågan ger dig i stället kontakt till kliniker och prövare som är intresserade och har möjlighet att genomföra studien. Du kan skicka in båda typerna av studieförfrågan med hjälp av Kliniska Studier Sveriges digitala tjänst.

Till Feasibility Sweden Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: