Ordförklaringar:

Nationell konferens bidrar till samverkan och förbättrade förutsättningar för kliniska studier

Ett tillfälle att göra Kliniska Studier Sveriges erbjudande och framåtblickar kända för fler, möjlighet att skapa nya kontakter samt att träffa gamla kollegor – det är vad Patric Amcoff, ordförande för Kliniska Studier Sverige, ser fram emot under Nationell konferens om kliniska studier.

Om tre veckor går femte upplagan av Nationell konferens om kliniska studier av stapeln. I år har konferensen temat Kliniska studier – en självklar del av svensk hälso- och sjukvård.

– Kliniska studier är grundbulten för allt utvecklingsarbete när det gäller behandlingar och kliniska läkemedelsprövningar inom hälso- och sjukvården. Vi vill bidra på alla nivåer vi kan för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier, säger Patric Amcoff, ordförande Kliniska Studier Sverige och nodföreståndare Forum Mellansverige.

Konferensen är en mötesplats där akademi, hälso- och sjukvård, näringsliv och patientföreträdare gemensamt kan diskutera förbättringar och förslag till samverkan och nya projekt som kan leda till att fler kliniska studier verkligen genomförs i Sverige.

– Möjligheten till nätverkande är viktigt för de som deltar i våra konferenser, oavsett vilken bransch eller profession man tillhör. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda detta, säger Patric Amcoff.

Sedan senaste konferensen har mycket utvecklats inom Kliniska Studier Sverige, vilket gett ännu bättre möjlighet att erbjuda stöd till de som vill genomföra kliniska studier. Mest synligt är kanske den helt nya webbplatsen, som är en gemensam ingång till hela systemets forskningsstöd, samt studieförfrågningstjänsten Feasibility Sweden.

– Vi vet att bredden i våra aktiviteter och vårt engagemang inte är känt för alla, men vi har en viktig roll att spela på life science-arenan och arbetar nu för att etablera oss som en självklar partner inom klinisk forskning. Det tar tid att bygga infrastruktur, men vi har kommit långt på den gemensamma resan. Inte minst det senaste året har vi verkligen blivit en stark samverkansorganisation, med en helt ny styr- och ledningsprocess för systemet med roterande ordförandeskap. säger Patric Amcoff.

Vid halvårsskiftet lämnar Patric Amcoff över ordförandeklubban till Dennis Larsson, nodföreståndare för Gothia Forum, som under det senaste året varit vice ordförande för systemet.

Läs mer om konferensen och anmäl dig senast den 20 april

Patric Amcoff

Patric Amcoff, nodföreståndare för Forum Mellansverige och nuvarande ordförande för Kliniska Studier Sverige.

Senast publicerad: