sv
Ordförklaringar:

Kliniska studier rörande covid-19

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om pågående covid-19-studier i Sverige. Informationen utvecklas och uppdateras löpande.

Studier med godkänd etikprövningsansökan

Kliniska studier rörande covid-19 kräver, precis som övriga kliniska studier, en godkänd etikprövningsansökan. I excelfilen nedan listas de ansökningar som hittills har blivit godkända och som baseras på utdrag från Etikprövningsmyndigheten. Sammanställningen innehåller exempelvis projektsammanfattningar, medverkande sjukvårdsregioner, beräknande projekttider och beräknat antal forskningspersoner. Ett godkännande innebär inte per automatik att en studie har kommit igång men ger en överblick av den forskning som kan ha startat eller planeras att starta. Det kan finnas covid-19-forskning som saknas i urvalet som presenteras i excelfilen.

Databaser med studieinformation

I flera regioner runt om i landet används databasen Researchweb, i vilken forskare uppmanas att registrera studieinformation. Det finns också olika internationella databaser. Generellt är täckningsgraden av registrering i dessa databaser låg, jämfört med antalet studier som etikgodkänns.

Det finns också sidor med sammanställningar baserade på dessa databaser som på olika sätt visualiserar den pågående forskningen.