sv
Ordförklaringar:

Webbaserad utbildning om klinisk forskning

Syftet med utvecklingssatsningen är att öka förståelsen för betydelsen av klinisk forskning samt förbättra möjligheterna till rekrytering av patienter till kliniska studier. Målet är att ta fram en introduktionsfilm om klinisk forskning riktad till personal inom hälso- och sjukvården som inte själva är forskningsaktiva.

Bakgrund

Ett av regionernas uppdrag, förutom sjukvård, är att bedriva forskning och utveckling. För att hälso- och sjukvården ska kunna bedriva klinisk forskning på bästa möjliga sätt behövs en förståelse hos alla som arbetar inom vården kring vad klinisk forskning är och dess betydelse för sjukvården, samhället, medborgare och patienter.

Genomförande

Inledningsvis görs en inventering av befintligt utbildningsmaterial inom Kliniska Studier Sverige samt en kartläggning av andra informationskällor. Därefter tas ett faktaunderlag fram som grund för en introduktionsfilm som kan erbjudas verksamheter för användning i t ex introduktionsprogram, APT, FoU-dagar, utvecklingsdagar, etc. Ett tillhörande diskussionsunderlag kommer att publiceras tillsammans med filmen. Spridning av materialet kommer att ske nationellt genom de regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Mål

Satsningen skall ta fram en introduktionsfilm för att belysa behov och innebörd av klinisk forskning. Genom spridning av filmen förväntas satsningen bidra till förbättrade förutsättningar att bedriva kliniska studier och därmed leda till ökad samhällsnytta genom att:

  • inspirera till ökat engagemang för klinisk forskning bland personal inom hälso- och sjukvård
  • öka förståelse inom hälso- och sjukvården för att medarbetare forskar och att det är en viktig uppgift för verksamheten
  • förbättra rekrytering av patienter till studier
  • öka kunskap om klinisk forskning och medvetenhet om möjlighet att delta i kliniska studier.

Tidsplan

Satsningen startade under Q1 2021 och förväntas vara slutfört under Q4 2022.