sv
Ordförklaringar:

Utveckling av nationell webbplats för Kliniska Studier Sverige

Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats som blir navet för Kliniska Studier Sveriges digitala kommunikation. Webbplatsen kommer fungera som en nationell ingång till de tjänster nodsystemet erbjuder forskare, forskningspersonal och Life science-företag. En del av webbplatsen skall också fungera som ett nationellt intranät och underlätta samverkan inom Kliniska Studier Sverige.

Bakgrund

Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd till forskare, forskningspersonal och Life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. Som en del i detta uppdrag finns ett behov av att kunna erbjuda en nationell ingång till vår forskningsinfrastruktur samt informera om resultaten från våra utvecklingssatsningar på en gemensam webbplats. Dessutom behövs en plattform för digitala verktyg, utvecklade för att stödja kliniska studier.

Genomförande

Projektet är uppdelat i följande delprojekt:

 • extern nationell webbplats för Kliniska Studier Sverige.
 • regionala webbsidor (för de noder som önskar).
 • intranät.
 • webbapplikation för samordnade studieförfrågningar.

Mål

Satsningen ska resultera i en webbplats som:

 • underlättar samverkan och förbättrar förutsättningarna för relevanta målgrupper att ta del av Kliniska Studier Sveriges stöd för arbete med kliniska studier.
 • tillgodose de digitala kommunikationsbehov som Kliniska Studier Sverige har gällande:

  • plattform för utvecklade digitala verktyg (t.ex. verktyg för samordnade studieförfrågningar).
  • stärka varumärket och förbättra kännedomen om nodsystemets organisation.
  • internt informationsutbyte (intranät).

Webbplatsen kommer att inkludera stora delar av innehållet som idag finns på kliniskastudier.se.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade Q4 2019 och förväntas vara färdigt under 2022.