sv
Ordförklaringar:

Utveckling av nationell webbplats för Kliniska Studier Sverige

Syftet med satsningen är att skapa en gemensam webbplats som underlättar samverkan och förbättrar förutsättningarna för relevanta målgruppers möjligheter att ta del av det stöd för kliniska studier som de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige erbjuder. Målet är att utveckla en webbplats som tillgodoser de digitala kommunikationsbehov som Kliniska Studier Sverige har gällande utvecklingssatsningar, informationsutbyte och en gemensam plattform för utvecklade digitala verktyg.

Bakgrund

Kliniska Studier Sverige har ett behov av att informera om stödfunktioner och resul¬tat från utvecklingssatsningar på en gemensam webbplats. Dessutom behövs en plattform för digitala verktyg, utvecklade för att stödja kliniska studier (t.ex. verktyg för samordnade studieförfrågningar).

Genomförande

Inledningsvis genomförs intressent-, behovs- och omvärldsanalyser. Utifrån analyserna tas en kravspecifikation fram som beskriver webbplatsens tekniska behov och som ligger till grund för utveckling av webbplatsen. De genomförda analyserna ligger även till grund för webbplatsens innehåll. En viktig del i genomförandet är att sprida information om den nya webben mot de relevanta målgrupperna.

Satsningen tittar även på möjligheten att i anslutning till den externa webbplatsen skapa ett intranät för att dela information och stärka samverkan mellan noderna.

Mål

Satsningen ska resultera i:

  • förbättrade förutsättningar för relevanta målgrupper att ta del av den infrastruktur för kliniska studier som noderna inom Kliniska Studier Sverige erbjuder
  • tillgodose de digitala kommunikationsbehov som Kliniska Studier Sverige har gällande utvecklingssatsningar och en gemensam plattform för utvecklade digitala verktyg
  • underlätta samverkan inom Kliniska Studier Sverige

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade Q4 2019 och förväntas vara färdigt Q4 2021.