sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Standardiserad avtalsprocess

Syftet med utvecklingssatsningen är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter beskrivna. En enhetlig bild av hur processen går till kan förkorta startsträckan för studier.

Bakgrund

Förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter är en central fråga vid kliniska studier. Det finns behov att underlätta och förenkla för forskare, klinik och industri genom att beskriva en typisk avtalsprocess.

Mål

Målet är att visualisera en typisk avtalsprocess som kan användas som mall av de parter som är involverade i avtalsprocesser i kliniska studier. Ett långsiktigt mål är att underlätta genomförandet av kliniska studier och på så sätt öka antalet studier som genomförs i Sverige.

Inom ramen för utvecklingssatsningen togs följande fram:

  • en mall för ett processdokument med tidplaner och kontaktpersoner
  • en checklista med punkter som ska beaktas i avtal
  • generella rekommendationer och användbara avtalstexter vid förhandling och avtalsskrivande
  • förslag på internt avtal som kan användas vid samarbete mellan kliniker
  • ett nationellt verktyg för att beräkna kostnader baserat på tid

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2016 och avslutades i Q2 2017.

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Kontakt

Karolinska Trial Alliance (KTA) leder utvecklingssatsningen i samarbete med Forum Söder, Gothia Forum och Forum Uppsala-Örebro.

För mer information kontakta projektledare:
Harriet Udd
harriet.udd@karolinska.se

Vad händer just nu?

Läs mer om resultatet av utvecklingssatsningen i en intervju med Harriet Udd.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.