sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Standardiserad avtalsprocess

Syftet med utvecklingssatsningen var att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter beskrivna. En enhetlig bild av hur processen går till kan förkorta startsträckan för studier.

Bakgrund

Förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter är en central fråga vid kliniska studier. Det finns behov att underlätta och förenkla för forskare, klinik och industri genom att beskriva en typisk avtalsprocess.

Mål

Målet var att visualisera en typisk avtalsprocess som kan användas som mall av de parter som är involverade i avtalsprocesser i kliniska studier. Ett långsiktigt mål var att underlätta genomförandet av kliniska studier och på så sätt öka antalet studier som genomförs i Sverige.

Inom ramen för utvecklingssatsningen togs följande fram:

  • en mall för ett processdokument med tidplaner och kontaktpersoner
  • en checklista med punkter som ska beaktas i avtal
  • generella rekommendationer och användbara avtalstexter vid förhandling och avtalsskrivande
  • förslag på internt avtal som kan användas vid samarbete mellan kliniker
  • ett nationellt verktyg för att beräkna kostnader baserat på tid

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2016 och avslutades i Q2 2017.

Uppdatering avtalsprojektet (Standardiserad avtalsprocess)

Under våren 2021 pågick en kompletterande satsning. Den syftade till att inventera, kvalitetssäkra och uppdatera mallar och dokument från tidigare utvecklingssatsning "Standardiserad process för avtal mellan sponsorer och huvudmän".