sv
Ordförklaringar:

Satellitsites-modell – genomförbarhet i kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen är att undersöka genomförbarhet av en modell för satellitsites i kliniska studier. Målet är att underlätta användning av satellitsites inom svensk hälso-och sjukvård, akademi och life science-sektorn.

Bakgrund

Utvecklingssatsningen fördjupar sig i vissa av de identifierade behov som förstudien ”’Satellitsites’ – göra det möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter”’ identifierade. Bland annat att det fanns ett stort intresse och behov av satellitsites-modell hos flertalet av de aktuella intressenterna.

Genomförande och mål

Satsningen ska:

  • undersöka användning av satellitsites utomlands, både inom life science industrin, hälso- och sjukvård och akademin
  • utforska hur regulatoriska myndigheter betraktar satellitsites inom utvalda länder
  • följa en pilotstudie (klinisk läkemedelsprövning) från ansökan till genomförande för att dokumentera behov och innehåll vilket därefter ska resultera i stöddokument/processer till en satellit-modell
  • sprida framtaget material nationellt genom de regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige samt via projektets referensgrupp.

Tidsplan

Satsningen startade under Q3 2021 och förväntas vara slutfört under Q4 2022.