sv
Ordförklaringar:

Pilotformulär för landsförfrågningar

2018-12-21

En av de åtgärder som har utvecklats och testas inom den nationella utvecklingssatsningen är ett formulär för landsförfrågningar (Early Feedback). Det formulär och den process som har tagits fram pilottestas nu.

Detta innebär i korthet att företag kan skicka sina landsförfrågningar till noderna och så kommer dessa att ta kontakt med expert/expertnätverk. Frågorna besvaras utifrån en nationell utblick. Piloten utgår ifrån tidsperspektivet:

  • återkoppling till frågeställare inom 24 timmar
  • eventuella följdfrågor inom tre arbetsdagar
  • svar tillbaka inom tio arbetsdagar.

När piloten (fem landsförfrågningar) är genomförd görs en uppföljning som omfattar både de specifika frågorna och processen.