sv
Ordförklaringar:

Kontaktuppgifter för studieförfrågningar

2018-04-27

Nu finns kontaktuppgifter för studieförfrågningar till noderna samordnade på kliniskastudier.se.

Kontaktuppgifterna finns på utvecklingssatsningens sida och ska så småningom hittas på fler ställen på webbplatsen.