sv
Ordförklaringar:

Resultat av förstudie i rapport

2018-03-23

Inom ramen för satsningen genomfördes under 2017 en förstudie. Nu finns resultatet att tillgå i en sammanfattande förstudierapport.

Syftet med förstudien var att kartlägga behov av och förutsättningar för en nationell process för studieförfrågningar, vilken möter de utmaningar som har identifierats i Sverige. Resultatet, som finns att läsa om i förstudierapporten, baseras på ett 70-tal intervjuer med noder, företag och kliniker.

Sammanfattningen finns publicerad på webbsidan för Samordnade studieförfrågningar.