sv
Ordförklaringar:

Samordnade studieförfrågningar presenterar löpande uppdateringar

2017-11-07

Satsningen börjar nu att presentera nyheter löpande på kliniskastudier.se. Från och med nu kan ni läsa om större möten som ägt rum, vad som hänt eller ska hända i satsningen samt information om eventuella förändringar.

Viktiga händelser tidigare i höst:

11 oktober: Styrgruppsmöte 11 oktober

Styrgruppen samlades i Göteborg för att ge sina synpunkter till föreslagna mål för projektet.

4 oktober: Projektgruppsmöte 4 oktober

Projektgruppen träffades i Göteborg för att ta del av vilka problem som framkommit kring studieförfrågningar som ett resultat av förstudien. Baserat på dessa arbetades det fram mål för projektet.

11 september: Beslut om medel

Kommittén för Kliniska Studier beviljar medel till projektet enligt föreslagen budget.