sv
Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP)
– utbildning för chefer om klinisk forskning

Det har funnits behov av en utbildning för chefer om regelverket kring klinisk forskning. Satsningen tog sitt avstamp i att Karolinska Trial Alliance fick i uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset att tillsammans med Läkemedelsverket utveckla en sådan utbildning

Syftet med den nationella utvecklingssatsningen blev därför att anpassa och sprida den regionala utbildningen nationellt, istället för att använda resurser för att utveckla nya liknande utbildningar regionalt och lokalt.

Representanter på samtliga noder utbildades för att kunna sprida kunskapen, fungera som experter och vidareutbilda i respektive region.

Satsningen pågick under 2016/2017.

Projektledare: Helena Fenger-Krog, Karolinska Trial Alliance (KTA).

Ta del av slutintervjun med projektledaren Helena där hon berättar hur satsningen genomfördes och utbildningen gick från regional nivå till nationell implementering genom ”Train the trainer”.