sv
Ordförklaringar:

Projektet slutfört

2018-04-29

Rapport för EDC projektet signerad 2 maj.

Projektets rekommendationer ska nu utvärderas av Kommittén för nationell samordning av kliniska studier.

Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomiseringsfunktion för akademisk forskning. Dessutom ska möjlighet och tänkbar driftsform för dessa funktioner hos ett centralt eller regionalt organ utredas.

Läs mer om Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

Löpande uppdateringar

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.