sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomiseringsfunktion för akademisk forskning. Dessutom ska möjlighet och tänkbar driftsform för dessa funktioner hos ett centralt eller regionalt organ utredas.

Bakgrund

EDC-system (Electronic data capture) och eCRF (elektronic case report form) är datoriserade system för att samla in och lagra data i kliniska studier. Det finns många olika system för detta. Det saknas bra system för akademiska studier – många av de befintliga lösningarna är dyra och innehåller mer avancerade funktioner än nödvändigt för akademiska studier.

Mål

Det övergripande målet för utvecklingssatsningen är att stödja bättre insamling av data med följsamhet till applicerbara regelverk och riktlinjer. Detta ska nås primärt genom rekommendation:

  • av EDC-verktyg
  • av randomiseringsverktyg
  • på driftsform och organisation

Utvecklingssatsningen har även som ett sekundärt mål att ge förslag på lagring av data.

Tidsplan

Steg 1 av satsningen startade i Q1 2016. Q2 2017 övergick utvecklingssatsningen i steg 2 och förväntas vara klar Q1 2018.

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Löpande uppdateringar

Kontakt

Forum Söder leder utvecklingssatsningen och samarbetar med Forum Uppsala-Örebro.

För mer information kontakta:
Ingrid Sandgren ingrid.sandgren@skane.se

Vad händer just nu?

Läs mer om vad som är på gång i utvecklingssatsningen i en intervju med Ingrid Sandgren.

Ta del av slutrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Forum Söders webbplats.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.