sv
Ordförklaringar:

Ny design och funktionalitet för konferenssidan

Nationell konferens om kliniska studier ska få en egen yta.

Idag är sidan inbäddad i webbplatsen och använder sig av samma mall men den kommer få en egen design och fler funktionaliteter än den har idag. Planen är att få detta på plats under Q1.

Nationell webbplats för kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

Läs mer om Nationell webbplats för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.