sv
Ordförklaringar:

Ny funktionalitet på webbplatsen

2017-12-21

Två nya funktionaliteter har implementerats på webbplatsen. De är framtagna för att underlätta och ge en bättre upplevelse av besöket på de sidor som de är anpassade för.

Nu finns en drop-down på plats för ”navigationen” gällande Kliniska studier – steg för steg. Detta ska hjälpa till att snabbt få en överblick av vad de olika sidorna innehåller. Den finns även på engelska.

En samlingssida för prenumerationer är också publicerad, vilket betyder att besökaren enbart behöver anmäla sitt intresse för prenumerationer på en sida istället för tre. I dagsläget går det att prenumerera på nyheter, kalender och goda exempel.