sv
Ordförklaringar:

Ny funktionalitet på webbplatsen

2017-12-21

Två nya funktionaliteter har implementerats på webbplatsen. De är framtagna för att underlätta och ge en bättre upplevelse av besöket på de sidor som de är anpassade för.

Nu finns en drop-down på plats för ”navigationen” gällande Kliniska studier – steg för steg. Detta ska hjälpa till att snabbt få en överblick av vad de olika sidorna innehåller. Den finns även på engelska.

En samlingssida för prenumerationer är också publicerad, vilket betyder att besökaren enbart behöver anmäla sitt intresse för prenumerationer på en sida istället för tre. I dagsläget går det att prenumerera på nyheter, kalender och goda exempel.

Nationell webbplats för kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

Läs mer om Nationell webbplats för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.