sv
Ordförklaringar:

Nu finns webbplatsen på engelska!

2017-11-28

Översättningen är implementerad och nu finns Forskningslandet Sverige, För dig som forskar, Att vara studiedeltagare, Statistik och Goda exempel även på engelska.

Ett antal nyheter, främst intervjuer, är också översatta, och informationen om Kliniska Studier Sverige och utvecklingssatsningarna är uppdaterad.

Nationell webbplats för kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

Läs mer om Nationell webbplats för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.