sv
Ordförklaringar:

Implementering av engelska sidor

2017-11-06

Nu är hela kliniskastudier.se äntligen översatt och vi har påbörjat arbetet med att publicera alla engelska sidor.

Tanken är att hela webbplatsen ska ha en engelsk spegling med undantag för enstaka nyheter och kalenderhändelser.

Nationell webbplats för kliniska studier

Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

Läs mer om Nationell webbplats för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.