sv
Ordförklaringar:

Implementering av engelska sidor

2017-11-06

Nu är hela kliniskastudier.se äntligen översatt och vi har påbörjat arbetet med att publicera alla engelska sidor.

Tanken är att hela webbplatsen ska ha en engelsk spegling med undantag för enstaka nyheter och kalenderhändelser.