sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Förstudie: Främja möjligheterna att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

Syftet var att identifiera aktiviteter som främjar klinisk forskning inom primärvården. Inom Kliniska Studier Sverige pågick en kartläggning över hur förutsättningarna såg ut, och hur de regionala noderna kunde samarbete för att främja klinisk forskning inom primärvården.

Bakgrund

Svensk sjukvård har de senaste åren genomgått en förändring där allt mer vård sker i primärvården. Detta förändrar även förutsättningarna för klinisk forskning och innovation, som av tradition är bunden till de större sjukhusen.

Mål och genomförande

Målet var att genom omvärlds- och behovsanalys:

  • identifiera vilka behov som finns inom primärvården
  • identifiera vilka faktorer som är av betydelse för att främja klinisk forskning inom primärvården
  • utreda vilket stöd forskare kan få av de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige.

Tidsplan

Förstudien startade i början av Q4 2019 och beräknades vara klar vid årsskiftet 2020- 2021.